ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaké osobní údaje IPEK COPR zpracovává?

Jde o vaše identifikační údaje, zejména jméno, adresa a dále soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišení jednotlivých uživatelů. Soubory cookies nám pomáhají zkvalitnit naše služby pro vás. Zejména zjišťujeme délku připojení k naší internetové stránce a frekvenci jejího navštěvování. Konkrétní osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Před zpracováním vašich osobních údajů si vyžádáme váš souhlas. Pokud nám jej neudělíte, vaše osobní údaje získávat nebudeme.

______

 

Z jakých zdrojů osobní údaje IPEK CORP získává?

Osobní údaje získáváme přímo od vás, výslovným sdělením (vepsáním do formuláře, osobním nebo telefonickým kontaktem) nebo prostřednictvím tzv. souborů cookies.

______

 

K jakým účelům IPEK CORP osobní údaje zpracovává?

• vedení evidence zákazníků

• rezervace

• zkvalitnění služeb

• pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů

______

 

Jak osobní údaje IPEK CORP chrání?

Osobní údaje chráníme jak softwarově (anti-virovými programy, hesly atd.) tak i dalšími bezpečnostními mechanismy, zejména zamezením přístupu neoprávněných osob k našim serverům. Vaše osobní údaje jsou pod neustálou kontrolou našich pracovníků nebo zpracovatelů, abychom zabránili neoprávněnému užívání.

Naše zaměstnance pravidelně školíme a zajišťujeme správné postupy zpracování v souladu s celoevropskou legislativou. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Zajišťujeme tak maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

______

 

Komu osobní údaje IPEK CORP poskytuje?

Poskytovateli IT podpory, což je specializovaný externí subjekt (zpracovatel osobních údajů, který pro nás provádí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů). Vaše osobní údaje nejsou zasílány třetím osobám.

______

 

Jaké máte ve vztahu ke svým osobním údajům vůči IPEK CORP práva?

• kdykoliv nás požádat o informaci o zpracování Vašich osobních údajů a vysvětlení případných nesrovnalostí

• požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů

• požadovat opravu nepřesných údajů

• uplatnit právo „být zapomenut“, tedy abychom z naší databáze vymazali vše, co o vás víme

• požadovat omezení zpracování osobních údajů

• požadovat přenos údajů jinému správci.

______

 

Kam se obrátit pro další informace?

Další informace o zpracování osobních údajů Vám rádi poskytneme e-mailu kancelar@ipekcorp.cz.
V případě nejasností se také můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

    Zaškrtněte pokud souhlasíte sezpracováním uvedených údajů