INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

JISTOTA PRAVIDELNÉHO VÝNOSU

1.1.2021 JSME VYDALI

Korporátní dluhopisy v celkovém objemu 25.000.000 Kč:

Minimální investice od 50.000 Kč.
Splatnost 4 roky.
Čtvrtletní výplata úrokového výnosu.
Roční výnos 6.5%.*

·

VZOROVÝ VÝPOČET VÝNOSU

Investice = 200.000 Kč
Výnos za 4 roky = 65.000 Kč*
Výnos za 4 roky po zdanění = 55.250 Kč

 

 

* výnos podléhá srážkové dani 15%.